Dienstverlening | OnderzoekenEchografieECG of hartfilmpjeVisustestUrineweginfectie
Audiometrie/gehoortest LongfunctietestZwangerschapstest
TympanometrieVaatdoppleronderzoek CRP-test 
24-uurs bloeddrukmetingGeheugentestBloedglucosemeting 
 


Echografie

De meest voorkomende onderzoeken met behulp van echografie kunnen tegenwoordig binnen onze praktijk worden verricht. Afhankelijk van de klachten hoeft u voor een echo onderzoek van de buik, de schouder of een inwendige echo (vaginaal) niet meer naar een ziekenhuis. Dokter E. Martin is gecertificeerd als echoscopist en voert deze echo's uit, ook voor de andere huisartsen in de praktijk. Als u door uw huisarts verwezen wordt voor een echo kunt u hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Ter voorbereiding op een gemaakte echografie afspraak kunt u aanvullende informatie hieronder downloaden

Aanvullende informatie, echografie

Audiometrie/gehoortest

Als u gehoorproblemen heeft wordt op verzoek van uw huisarts door de assistente een toonaudiogram afgenomen. Met een zogenaamde audiometer en een koptelefoon worden korte tonen aangeboden. De assistente zal u vragen aan te geven of u deze hoort. De assistente gaat na hoe zacht het geluid gemaakt kan worden om net gehoord te worden. Beide oren worden afzonderlijk getest. Zo wordt een drempel bepaald van de geluiden van verschillende toonhoogten die nog net worden waargenomen. De meetresultaten worden in een tabel of grafiek weergegeven. U spreekt met de huisarts af hoe u de uitslag bespreekt. Dit kan direct na het onderzoek of op een ander geschikt moment op het spreekuur of telefonisch.

Tympanometrie 

Als u slecht hoort wil de huisarts graag weten waardoor dit komt. Slechter horen heeft meerdere oorzaken. De huisarts maakt verschil tussen een geleidingsprobleem van het oor, waardoor het geluid vanuit de oorschelp niet goed tot aan het slakkenhuis komt, en een verwerkingsprobleem door de gehoorzenuw en de hersenen. Een belangrijke oorzaak van een geleidingsgehoorverlies is onderdruk of vocht in het middenoor door een onvoldoende functionerende buis van Eustachius. Tympanometrie geeft een indruk over de werking van het middenoor. Bij de meting wordt een dopje in de gehoorgang geplaatst, waarmee de gehoorgang luchtdicht wordt afgesloten. Tijdens het onderzoek hoort men een zachte bromtoon. Een goed functionerend trommelvlies bij een luchthoudend middenoor beweegt bij het aanbrengen van luchtdrukveranderingen. Deze beweeglijkheid wordt vastgelegd in een curve en zichtbaar gemaakt op een beeldscherm of op een uitgeprinte grafiek. 
Bij kleine kinderen zit er nogal eens vocht achter het trommelvlies en dan reageert het trommelvlies slecht of niet op deze luchtdrukveranderingen. 

24-uurs bloeddrukmeting

De praktijk heeft de beschikking over een speciale bloeddrukmeter waarmee gedurende 24 uur de bloeddruk kan worden gemeten. Deze vorm van bloeddrukmeting wordt als de meest betrouwbare meetmethode voor de bloeddruk in de huisartsenpraktijk beschouwd. Het is gebleken dat de bloeddruk op het spreekuur bij de arts vaak hoger is dan thuis. De huisarts bespreekt met u de mogelijkheid van een 24-uurs bloeddrukmeting indien er twijfel bestaat over de diagnose hoge bloeddruk of wijzigen van medicijnen. De assistente sluit de apparatuur aan om deze de volgende dag weer af te koppelen en door de computer uit te laten lezen. 

ECG of hartfilmpje 

Bij hartklachten kan de huisarts besluiten tot het maken van een hartfilmpje. De assistente maakt dan terwijl u ligt (in rust) een opname van de elektrische activiteit van uw hart. Hiervoor plaatst zij (zachte) klemmen ter hoogte van beide polsen en enkels en krijgt u 6 plakkertjes op de borst. Hiermee kan de huisarts een indruk krijgen van het hartritme, prikkelgeleiding en zuurstofvoorziening van het hart. Tevens kan gezien worden of de hartspier verdikt is.

Longfunctie-test of spirometrie 

Bij aanhoudend hoesten of benauwdheid kan de huisarts besluiten voor een longfunctie onderzoek.Dit onderzoek is een blaastest waarbij u rechtop zittend na een diepe inademing maximaal moet uitademen door een buisje dat u in de mond houdt. Met een spirometrie worden blaaskracht, longinhoud en eventuele vernauwing in de luchtwegen gemeten. Deze gegevens worden opgeslagen in een computer en de resultaten kunnen worden geprint in een grafiek met bijbehorende getallen. De huisarts bespreekt deze getallen vervolgens met u.
De longfunctietest kan worden afgenomen door een praktijkondersteuner of een assistente.


Vaatdoppler onderzoek

Met een dopplermeting kan de bloeddruk worden bepaald waarmee de slagaders bloed naar de benen pompen. Deze bloeddruk wordt vergeleken met de bloeddruk aan de arm.
Hiermee kan worden bepaald of u bloedvatvernauwing heeft aan de bloedvaten naar de benen. De assistente voert dit onderzoek uit. Hiervoor ligt u op de onderzoeksbank en meet zij achtereenvolgens de bloeddruk aan beide armen en aan beide enkels. Aan de benen maken we gebruik van een apparaat wat de bloedstroom hoorbaar maakt (het doppler apparaat).

Geheugentest 

Bij klachten over verminderd geheugen kan op de praktijk de oriënterende MMSE-geheugentest afgenomen worden. Dit is een betrouwbare test in de huisartsenpraktijk om beginnende vergeetachtigheid te testen en te volgen. De huisarts zal samen met u bespreken wanneer deze test zinvol is en de assistente zal deze uitvoeren. De test bestaat uit 30 verschillende kleine opdrachten die door iedereen over het algemeen goed kunnen worden uitgevoerd.

Visustest

Als u wazig ziet of andere klachten heeft aan de ogen kan de huisarts besluiten tot een ogentest om te bepalen hoe scherp u kunt zien. Met deze test kan de huisarts een onderscheid maken tussen problemen met de ogen die kunnen worden opgelost met een bril dan wel problemen waarvoor een verwijzing nodig is naar de oogarts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan staar of veroudering van het netvlies. Ook bij acute verslechtering kan een ogentest zinvol zijn om de ernst van het verlies te bepalen. Dit ter voorbereiding op het overleg met de oogarts.

Eigen laboratoriumonderzoeken

Laboratoriumonderzoek vindt beperkt plaats binnen onze eigen praktijk. Het gaat hierbij om de onderstaande tests.

Zwangerschapstest:  Uw huisarts kan op medische gronden bepalen dat er een zwangerschapstest noodzakelijk is.
CRP-test: Het gehalte CRP geeft een aanwijzing over de aanwezigheid van een ontstekingsproces of infectie in het lichaam. 
Bloedglucosemeting:Een bloedglucosemeting aan de hand van een vingerprik waarmee  een glucosewaarde kan worden bepaald.
Urineweginfectie:    Onderzoeken waarmee kan worden bepaald of er sprake is van een blaasontsteking.

Het kan zijn dat ten behoeve van de diagnostiek onderzoek nodig is in een uitgebreid laboratorium. De huisarts vraagt dan laboratoriumtesten aan bij Diagnostiek voor U of PAMM. Het gaat hierbij vooral om bloed- en urineonderzoek. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina diagnostiek.

Hoe moet ik urine opvangen
Indien urine moet worden onderzocht is het van belang dat u op de juiste manier de urine opvangt. Hoe u dat het beste kunt doen kunt u hier lezen of door op onderstaande afbeelding te klikken.

Nieuws en mededelingen
De MedGemak app is vernieuwd
De MedGemak app is vernieuwd
Geplaatst: 22 juli 2022
De MedGemak app is vernieuwd! Om de nieuwe app te gebruiken dient u deze te installeren op uw telefoon of tablet.

Lees meer
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Geplaatst: 21 februari 2022
Huisartsen Achtse Barrier doet onderzoek naar de kwaliteit en bekendheid van de digitale mogelijkheden in de dienstverlening. Doet u mee?

Lees meer
Wij stoppen met reizigersadvisering
Wij stoppen met reizigersadvisering
Geplaatst: 18 februari 2022
Huisartsen Achtse Barrier heeft besloten te stoppen met reizigersadvisering.

Lees meer