De praktijk


Welkom bij Huisartsen Gezondheidscentrum Achtse Barrier, gelegen aan de Fransebaan 586. Deze website biedt u specifieke informatie over onze huisartsenpraktijk zoals over onze dagelijkse praktijkvoering, de medewerkers en de diensten die wij aanbieden, maar ook algemene medische informatie en informatie over gezondheid, leefstijl en levensfasen.Visie

Als huisartsenpraktijk willen we onze patiëntenstimuleren om zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Wij wijzen hen de weg om zo mogelijk via zelfzorg, waaronder digitale zorg,antwoorden te vinden op hun gezondheidsvragen. Als dat niet toereikend is willen wij voor hen het eerste aanspreekpunt zijn voor al hun gezondheidsvragen. We zien ons zelf als de persoonlijke gezondheidsadviseur van onze patiënten, als vertrouwenspersoon, en als gids binnen het brede domein van de gezondheidszorg. Daartoe beheren wij ook hun dossier.We willen individueel maatwerk leveren, persoonsgerichte zorg, gebaseerd op de specifieke achtergronden en voorkeuren van onze patiëntenen op basis van gedeelde besluitvorming. We werken doelbewustin een praktijk die klein genoeg is om persoonlijke zorg te kunnen bieden en groot genoeg omcontinuïteitte kunnen bieden. Dat laatste betekent teamwork van meerdere huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes. Al onze patiëntenhebben twee huisartsen, die samen zorg dragen voor een continue beschikbaarheid. Door taakdifferentiatie en delegeren van taken willen we het brede aanbod van eerstelijns zorg op een kwalitatief hoog niveau aanbieden. Onze praktijk maakt deel uit van zorggroep DOH, waardoor we ondersteund worden bij het bieden van chronische zorg en meedoen aan tal van zorginnovaties. We willen een echtekwaliteitspraktijk zijn, zowel op medisch gebied, compleet met alle eerstelijs faciliteiten, als op het gebied van praktijkvoering, service en toegankelijkheid. We investeren daarbij in nauwe samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen ons gezondheidscentrumenbinnen het samenwerkingsverband elz’ Achtse Barrier. In dat verband werken we ook aan een optimale verbinding met het sociale domein en met de bewoners uit ons praktijkgebied. We doen dat alles in de overtuiging dat daardoor de zorg aan onze patiëntenbeter wordt.Tenslotte is de praktijk continue actief in het opleiden van nieuwe doktersassistentes en huisartsen

Missie

Onze huisartsenpraktijk verleent kwalitatief hoogwaardige integrale huisartsenzorg, gebaseerd op de hierboven beschreven visie. We verlenen die zorg wijkgericht, op basis van de wensen en behoeften van onze patiënten, en in samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen en buiten het gezondheidscentrum Achtse Barrier.


Verder staan de onderstaande thema's hoog in het vaandel 

Kwaliteit
Zelfzorg en preventie
Samenwerking
Informatie over deze thema's is te vinden elders op de website, of door op het betreffende thema te klikken.


Nieuws en mededelingen
Vragen over coronavaccinaties
Vragen over coronavaccinaties
Geplaatst: 30 maart 2021
Wij worden dagelijks gebeld met vragen over de coronavaccinaties. We begrijpen dat veel mensen zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden en dat er onduidelijkheid kan ontstaan doordat de berichtgeving in de media nogal eens wisselt. Wij geven daarom graag wat meer informatie in dit bericht.

Lees meer
Nieuwe zelfzorg apps op het buurtplein
Nieuwe zelfzorg apps op het buurtplein
Geplaatst: 26 februari 2021
De samenwerkende zorgverleners uit de Achtse Barrier hebben met behulp van een Covid subsidieregeling het aantal zelfzorg apps en modules op het digitale buurtplein van de wijk flink uitgebreid.

Lees meer
Wat te doen met longklachten na herstel coronavirus
Wat te doen met longklachten na herstel coronavirus
Geplaatst: 26 februari 2021
Heb jij longklachten na het herstel van het coronavirus? Vind alle informatie over deze mogelijk nieuwe longziekte, ontmoet lotgenoten en deel jouw ervaringen.

Lees meer