De praktijk


Welkom bij Huisartsen Gezondheidscentrum Achtse Barrier, gelegen aan de Fransebaan 586. Deze website biedt u specifieke informatie over onze huisartsenpraktijk zoals over onze dagelijkse praktijkvoering, de medewerkers en de diensten die wij aanbieden, maar ook algemene medische informatie en informatie over gezondheid, leefstijl en levensfasen.Visie

Als huisartsenpraktijk willen we onze patiëntenstimuleren om zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Wij wijzen hen de weg om zo mogelijk via zelfzorg, waaronder digitale zorg,antwoorden te vinden op hun gezondheidsvragen. Als dat niet toereikend is willen wij voor hen het eerste aanspreekpunt zijn voor al hun gezondheidsvragen. We zien ons zelf als de persoonlijke gezondheidsadviseur van onze patiënten, als vertrouwenspersoon, en als gids binnen het brede domein van de gezondheidszorg. Daartoe beheren wij ook hun dossier.We willen individueel maatwerk leveren, persoonsgerichte zorg, gebaseerd op de specifieke achtergronden en voorkeuren van onze patiëntenen op basis van gedeelde besluitvorming. We werken doelbewustin een praktijk die klein genoeg is om persoonlijke zorg te kunnen bieden en groot genoeg omcontinuïteitte kunnen bieden. Dat laatste betekent teamwork van meerdere huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes. Al onze patiëntenhebben twee huisartsen, die samen zorg dragen voor een continue beschikbaarheid. Door taakdifferentiatie en delegeren van taken willen we het brede aanbod van eerstelijns zorg op een kwalitatief hoog niveau aanbieden. Onze praktijk maakt deel uit van zorggroep DOH, waardoor we ondersteund worden bij het bieden van chronische zorg en meedoen aan tal van zorginnovaties. We willen een echtekwaliteitspraktijk zijn, zowel op medisch gebied, compleet met alle eerstelijs faciliteiten, als op het gebied van praktijkvoering, service en toegankelijkheid. We investeren daarbij in nauwe samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen ons gezondheidscentrumenbinnen het samenwerkingsverband elz’ Achtse Barrier. In dat verband werken we ook aan een optimale verbinding met het sociale domein en met de bewoners uit ons praktijkgebied. We doen dat alles in de overtuiging dat daardoor de zorg aan onze patiëntenbeter wordt.Tenslotte is de praktijk continue actief in het opleiden van nieuwe doktersassistentes en huisartsen

Missie

Onze huisartsenpraktijk verleent kwalitatief hoogwaardige integrale huisartsenzorg, gebaseerd op de hierboven beschreven visie. We verlenen die zorg wijkgericht, op basis van de wensen en behoeften van onze patiënten, en in samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen en buiten het gezondheidscentrum Achtse Barrier.


Verder staan de onderstaande thema's hoog in het vaandel 

Kwaliteit
Zelfzorg en preventie
Samenwerking
Informatie over deze thema's is te vinden elders op de website, of door op het betreffende thema te klikken.


Nieuws en mededelingen
Oproep aan patiënten vanwege verwacht tekort griepvaccins
Oproep aan patiënten vanwege verwacht tekort griepvaccins
Geplaatst: 5 november 2020
Door een te grote vraag naar griepvaccins is er, ondanks een grotere bestelling door onze praktijk, waarschijnlijk een tekort aan griepvaccins.

Lees meer
Mondkapje verplicht bij Huisartsen Achtse Barrier
Mondkapje verplicht bij Huisartsen Achtse Barrier
Geplaatst: 1 oktober 2020
We stellen vanaf vandaag het dragen van een mondkapje verplicht als u naar de praktijk komt.

Lees meer
Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer
Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer
Geplaatst: 24 september 2020
De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens zelf zien op uw telefoon of computer.

Lees meer