De praktijk


Welkom bij Huisartsen Gezondheidscentrum Achtse Barrier, gelegen aan de Fransebaan 586. Deze website biedt u specifieke informatie over onze huisartsenpraktijk zoals over onze dagelijkse praktijkvoering, de medewerkers en de diensten die wij aanbieden, maar ook algemene medische informatie en informatie over gezondheid, leefstijl en levensfasen.Visie

Als huisartsenpraktijk willen we onze patiëntenstimuleren om zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Wij wijzen hen de weg om zo mogelijk via zelfzorg, waaronder digitale zorg,antwoorden te vinden op hun gezondheidsvragen. Als dat niet toereikend is willen wij voor hen het eerste aanspreekpunt zijn voor al hun gezondheidsvragen. We zien ons zelf als de persoonlijke gezondheidsadviseur van onze patiënten, als vertrouwenspersoon, en als gids binnen het brede domein van de gezondheidszorg. Daartoe beheren wij ook hun dossier.We willen individueel maatwerk leveren, persoonsgerichte zorg, gebaseerd op de specifieke achtergronden en voorkeuren van onze patiëntenen op basis van gedeelde besluitvorming. We werken doelbewustin een praktijk die klein genoeg is om persoonlijke zorg te kunnen bieden en groot genoeg omcontinuïteitte kunnen bieden. Dat laatste betekent teamwork van meerdere huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes. Al onze patiëntenhebben twee huisartsen, die samen zorg dragen voor een continue beschikbaarheid. Door taakdifferentiatie en delegeren van taken willen we het brede aanbod van eerstelijns zorg op een kwalitatief hoog niveau aanbieden. Onze praktijk maakt deel uit van zorggroep DOH, waardoor we ondersteund worden bij het bieden van chronische zorg en meedoen aan tal van zorginnovaties. We willen een echtekwaliteitspraktijk zijn, zowel op medisch gebied, compleet met alle eerstelijs faciliteiten, als op het gebied van praktijkvoering, service en toegankelijkheid. We investeren daarbij in nauwe samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen ons gezondheidscentrumenbinnen het samenwerkingsverband elz’ Achtse Barrier. In dat verband werken we ook aan een optimale verbinding met het sociale domein en met de bewoners uit ons praktijkgebied. We doen dat alles in de overtuiging dat daardoor de zorg aan onze patiëntenbeter wordt.Tenslotte is de praktijk continue actief in het opleiden van nieuwe doktersassistentes en huisartsen

Missie

Onze huisartsenpraktijk verleent kwalitatief hoogwaardige integrale huisartsenzorg, gebaseerd op de hierboven beschreven visie. We verlenen die zorg wijkgericht, op basis van de wensen en behoeften van onze patiënten, en in samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen en buiten het gezondheidscentrum Achtse Barrier.


Verder staan de onderstaande thema's hoog in het vaandel 

Kwaliteit
Zelfzorg en preventie
Samenwerking
Informatie over deze thema's is te vinden elders op de website, of door op het betreffende thema te klikken.


Nieuws en mededelingen
Griepvaccinaties 2022
Griepvaccinaties 2022
Geplaatst: 12 september 2022
Ook dit jaar worden er natuurlijk weer griepprikken gezet. Helaas worden onze vaccins later geleverd dan voorgaande jaren. Hierdoor zullen de griepprikken donderdag 10 en dinsdag 15 november gezet gaan worden.

Lees meer
De MedGemak app is vernieuwd
De MedGemak app is vernieuwd
Geplaatst: 22 juli 2022
De MedGemak app is vernieuwd! Om de nieuwe app te gebruiken dient u deze te installeren op uw telefoon of tablet.

Lees meer
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Geplaatst: 21 februari 2022
Huisartsen Achtse Barrier doet onderzoek naar de kwaliteit en bekendheid van de digitale mogelijkheden in de dienstverlening. Doet u mee?

Lees meer