Over Huisartsen GCAB | Samenwerking


elz' Achtse Barrier

We investeren heel veel in samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen 'gezondheidscentrum Achtse Barrier', maar ook met de disciplines van 'Medisch Centrum Artois'. Onze overtuiging is dat daardoor de zorg aan onze patiënten beter wordt. Samenwerken doen we binnen elz’ Achtse Barrier, het eerstelijns samenwerkingsverband in onze wijk, dat wij als huisartsen mede vorm geven. Binnen elz’ Achtse Barrier werken 120 zorgverleners in twee gezondheidscentra samen.

Binnen elz' wordt de zorg voor bepaalde groepen chronische patiënten heel precies afgesproken en afgestemd tussen alle betrokken zorgverleners. Binnen de Achtse Barrier lopen ketenzorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, astma, COPD, depressie, angststoornissen, osteoporose, urine–incontinentie, hart- en vaatziekten overgewicht bij kinderen, maar ook voor ouderen. Als huisartspraktijk hebben we daarom veelvuldig multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en samenwerkingsoverleg met de andere eerstelijns disciplines.
Als u wilt weten met welke disciplines we samenwerken binnen elz' kunt u dat terugvinden bovenin het menu onder 'zorgverleners'. U kunt voor meer informatie ook kijken op de eigen website www.elz.nlZorggroep DOH

We werken ook intensief samen met zo'n 15 andere huisartsenpraktijken binnen 'Zorggroep DOH'. Zorggroep DOH is een zorggroep van 15 vooruitstrevende groepspraktijken in Zuidoost-Brabant die volgens dezelfde filosofie nauw met elkaar samenwerken. De visie/missie van Zorggroep DOH laat zich samenvatten met de kernbegrippen: kwaliteit, ondernemerschap, zorgvernieuwing en transparantie. 
Zorggroep DOH ontwikkelt en implementeert voor de aangesloten huisartsenpraktijken ketenzorgprogramma’s over chronische zorg en zorgvernieuwingsprojecten, allemaal om onze huisartsenzorg verder te verbeteren. Het sluit hierover contracten met de zorgverzekeraars en ketenpartners. Zorggroep DOH DOH beschikt over kaderhuisartsen en programmacoördinatoren die de praktijken ondersteunen bij het uitvoeren van de programma’s.
Als u meer wilt weten over 'Zorggroep DOH' kunt u kijken op de eigen website www.deondernemendehuisarts.nl.Spreekuur van andere disciplines in de praktijk

Aangezien samenwerking een belangrijk onderdeel is van ons werk bieden wij fysieke werkplekken aan een wijkverpleegkundige van Zuidzorg, aan psychologen van OOG en aan een verslavingsconsulente van Novadic. Deze deskundige medewerkers houden spreekuur bij ons in de praktijk. 

Ziekenhuizen

Onze praktijk werkt ook nauw samen met de specialisten van het Catharina-ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum.Wij verwijzen naar de ziekenhuizen in de regio via Zorgdomein. Vanuit onze spreekkamer maken wij via de computer rechtstreeks een afspraak op het spreekuur van een specialist. We kunnen daarbij samen met u de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen vergelijken. En we kunnen zogenaamde combinatieafspraken maken. Daarbij worden de benodigde ziekenhuisonderzoeken en het afsluitende gesprek met de specialist direct achter elkaar gepland. Dat spaart u tijd en het maakt de wachtlijsten korter. Ook onze verwijsbrief gaat elektronisch naar het ziekenhuis.

Universiteit Medisch Centrum St. Radbout

Onze praktijk is verbonden met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en maakt deel uit van het netwerk van Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken (NUHP). Als NUHP-praktijk verzorgen wij onderwijs en stages voor medisch studenten en huisartsen in opleiding. Verder doen we regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zullen we soms uw medewerking vragen. Uiteraard staat het u vrij om wel of niet deel te nemen.Nieuws en mededelingen
Informatie-avond Positieve Gezondheid in de Mortel
Informatie-avond Positieve Gezondheid in de Mortel
Geplaatst: 30 oktober 2018
elz' organiseert op donderdag 22 november van 19.30 -21.30 uur een informatieavond over Positieve Gezondheid in Wijkcentrum de Mortel.

Lees meer
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Wederom kwaliteitskeurmerk toegekend door de NPA
Geplaatst: 17 september 2018
We hebben als zorggroep weer aan kunnen tonen dat we aan de randvoorwaarden voor de organisatie van verantwoorde ketenzorg voldoen.

Lees meer
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Geplaatst: 19 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vandaag alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door DOH worden uitgevoerd.

Lees meer