Over Huisartsen Achtse Barrier | Samenwerking


elz' Achtse Barrier

We investeren heel veel in samenwerking met de andere eerstelijns disciplines binnen 'gezondheidscentrum Achtse Barrier', maar ook met de disciplines van 'Medisch Centrum Artois'. Onze overtuiging is dat daardoor de zorg aan onze patiënten beter wordt. Samenwerken doen we binnen elz’ Achtse Barrier, het eerstelijns samenwerkingsverband in onze wijk, dat wij als huisartsen mede vorm geven. Binnen elz’ Achtse Barrier werken 120 zorgverleners in twee gezondheidscentra samen.

Binnen elz' is de zorg voor bepaalde groepen chronische patiënten heel precies afgesproken en afgestemd tussen alle betrokken zorgverleners. Binnen de Achtse Barrier lopen ketenzorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, astma, COPD, depressie, angststoornissen, osteoporose, urine–incontinentie, hart- en vaatziekten overgewicht bij kinderen, maar ook voor ouderen. Als huisartspraktijk hebben we daarom veelvuldig multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en samenwerkingsoverleg met de andere eerstelijns disciplines.
Als u meer wilt weten over de doelstellingen en activiteiten van elz' in de wijk Achtse Barrier kunt u kijken op de website www.buurtpleinab.nl/gezondheid-en-welzijn. Daar kunt u ELZ - Eerstelijns Zorg Achtse Barrier terugvinden onder zorgverleners, maar ook welke zorgverleners samenwerken binnen elz'. Zij zijn te herkennen aan het elz' logo zoals in de afbeelding hieronder.

Het buurtplein Achtse Barrier is het resultaat van de samenwerking binnen elz', maar ook van de samenwerking met alle wijkorganisaties in de Achtse Barrier op het gebied van welzijn, leefbaarheid en veiligheid, informatievoorziening, onderwijs en jeugd. Alle wijkorganisaties bij elkaar maken deel uit van een proeftuin waarin veel wordt vernieuwd op het gebied van zorg.Zorggroep DOH

We werken ook intensief samen met zo'n 17 andere huisartsenpraktijken binnen 'Zorggroep DOH'. Zorggroep DOH is een zorggroep van 17 vooruitstrevende groepspraktijken in Zuidoost-Brabant die volgens dezelfde filosofie nauw met elkaar samenwerken. De visie/missie van Zorggroep DOH laat zich samenvatten met de kernbegrippen: kwaliteit, ondernemerschap, zorgvernieuwing en transparantie. 
Zorggroep DOH ontwikkelt en implementeert voor de aangesloten huisartsenpraktijken ketenzorgprogramma’s over chronische zorg en zorgvernieuwingsprojecten, allemaal om onze huisartsenzorg verder te verbeteren. Het sluit hierover contracten met de zorgverzekeraars en ketenpartners. Zorggroep DOH beschikt over kaderhuisartsen en programmacoördinatoren die de praktijken ondersteunen bij het uitvoeren van de programma’s.
Als u meer wilt weten over 'Zorggroep DOH' kunt u kijken op de eigen website www.zorggroepdoh.nl.Spreekuur van andere disciplines in de praktijk

Aangezien samenwerking een belangrijk onderdeel is van ons werk bieden wij fysieke werkplekken aan een wijkverpleegkundige van Zuidzorg, aan psychologen van OOG en aan een verslavingsconsulente van Novadic. Deze deskundige medewerkers houden spreekuur bij ons in de praktijk. 

Ziekenhuizen

Onze praktijk werkt ook nauw samen met de specialisten van het Catharina-ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum.Wij verwijzen naar de ziekenhuizen in de regio via Zorgdomein. Vanuit onze spreekkamer maken wij via de computer rechtstreeks een afspraak op het spreekuur van een specialist. We kunnen daarbij samen met u de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen vergelijken. En we kunnen zogenaamde combinatieafspraken maken. Daarbij worden de benodigde ziekenhuisonderzoeken en het afsluitende gesprek met de specialist direct achter elkaar gepland. Dat spaart u tijd en het maakt de wachtlijsten korter. Ook onze verwijsbrief gaat elektronisch naar het ziekenhuis.

Universiteit Medisch Centrum St. Radbout

Onze praktijk is verbonden met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en maakt deel uit van het netwerk van Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken (NUHP). Als NUHP-praktijk verzorgen wij onderwijs en stages voor medisch studenten en huisartsen in opleiding. Verder doen we regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zullen we soms uw medewerking vragen. Uiteraard staat het u vrij om wel of niet deel te nemen.Nieuws en mededelingen
Vragen over coronavaccinaties
Vragen over coronavaccinaties
Geplaatst: 30 maart 2021
Wij worden dagelijks gebeld met vragen over de coronavaccinaties. We begrijpen dat veel mensen zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden en dat er onduidelijkheid kan ontstaan doordat de berichtgeving in de media nogal eens wisselt. Wij geven daarom graag wat meer informatie in dit bericht.

Lees meer
Nieuwe zelfzorg apps op het buurtplein
Nieuwe zelfzorg apps op het buurtplein
Geplaatst: 26 februari 2021
De samenwerkende zorgverleners uit de Achtse Barrier hebben met behulp van een Covid subsidieregeling het aantal zelfzorg apps en modules op het digitale buurtplein van de wijk flink uitgebreid.

Lees meer
Wat te doen met longklachten na herstel coronavirus
Wat te doen met longklachten na herstel coronavirus
Geplaatst: 26 februari 2021
Heb jij longklachten na het herstel van het coronavirus? Vind alle informatie over deze mogelijk nieuwe longziekte, ontmoet lotgenoten en deel jouw ervaringen.

Lees meer